برف

شهروند مسوولیت پذیر باشیم

شهروند مسوولیت پذیر باشیم

با نزدیک شدن به زمان پیش بینی شده برای بارش مجدد برف در سطح استان گیلان و هشدارهای سازمان هواشناسی و ستاد مدیریت بحران گیلان درباره مشکلات احتمالی پس از بارش برف، جمع کثیری از سازمان های مردم نهاد فعال…

کلیپ کوتاه از مرکز شهر رشت در برف آذر

کلیپ کوتاه از مرکز شهر رشت در برف آذر

شهری که در آن خاطره ساختیم، عاشق شدیم، کار کردیم، زندگی کردیم و شکست خوردیم و دگربار برخاستیم و شروع کردیم و البته همچنان این مسیر پرچالش را ادامه میدهیم. پرچالش و پر دست انداز مثل چاله های خیابان های…